Arvommme

Kodinomaisuus

Viihtyisät ja avarat tilamme on suunniteltu erityisesti lastensuojeluyksiköiden vaihteleviin tarpeisiin. Jokaiselle lapselle räätälöidään oma huone lapsen toiveiden, kuten lempivärien ja mielenkiinnon kohteiden mukaisesti.

 

Otamme lapset ja nuoret mukaan arjen askareisiin ja kotitöihin. Kaikki ruoka valmistetaan itse ja lapsia ja nuoria kannustetaan osallistumaan ruoanvalmistukseen. Ruokailuhetket vietämme yhdessä ison pöydän ääressä. Kuten muissakin kodeissa meillä käy vieraita: lasten ja nuorten kavereita, vanhempia/sukulaisia sekä yhteistyökumppaneita.

Kunnioittava kohtaaminen

Sekä lapset että vanhemmat kohdataan kunnioittavasti. Käytännössä se tarkoittaa ystävällistä, avointa ja rehellistä vuorovaikutusta sekä ymmärtävää suhtautumista tilanteen herättämiä ajatuksia ja tunteita kohtaan. Meille kunnioittava kohtaaminen on myös hyvän huomaamista; jokaisessa ihmisessä on jotain hyvää sekä jotain, joka toimii voimavarana.

Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo

Lapsia ja heidän perheitään kohdellaan tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti. Lapsia kohdellaan kunnioittavasti ja jokainen lapsi huomioidaan yksilöllisesti. Ristiriitatilanteissa tilanteet selvitetään aikuisen johdolla keskustelemalla tuomitsematta ketään. Annamme lapsille eväitä oppia selvittämään erimielisyyksiä asiallisesti ja rakentavasti.

Yhteisöllisyys

Yksikössämme opetellaan huolehtimaan yhteisistä asioista sekä auttamaan toisia tarpeen tullen. Yhteisöllisyys rakentuu jäsenten keskinäisestä luottamuksesta, kommunikoinnista, vuorovaikutuksesta ja jokaisen osallisuudesta. Jokaista rohkaistaan olemaan oma itsensä.

Rajat kasvatuksessa

Asetamme lapsille ja nuorille selkeät rajat ja välitämme heistä aidosti. Lapsen hyvinvointi on toimintamme lähtökohta! Tätä hyvinvointia tuemme riittävän levon, terveellisen ruoan, säännöllisen arjen sekä mielekkään tekemisen kautta. Anteeksipyytämisen ja anteeksiantamisen taidot ovat tärkeitä oppeja elämää varten.