Henkilökunta

Henkilökunnalla on monipuolinen koulutus ja vahva kokemus lastensuojelutyöstä. Hoito- ja kasvatustehtävissä on sekä miehiä että naisia. Moniammatillisessa työyhteisössämme työskentelee sosionomeja, sairaanhoitajia, lähihoitajia sekä nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajia. Henkilökunnallamme on erityisosaamista psykiatrisesta hoitotyöstä,  nepsy- ja hyvinvointivalmennuksesta sekä seksuaalikasvatuksesta. Kaikilla työntekijöillä on voimassa oleva ensiapukoulutus ja lääkehoitokoulutus.

Työhyvinvoinnin tukeminen

Meille on tärkeää, että työntekijät voivat mahdollisimman hyvin ja viihtyvät työssään. Pyrimme työvuorosuunnittelun avulla mahdollistamaan työntekijöille riittävästi palauttavaa vapaa-aikaa ja huomioimme työvuorosuunnittelussa työntekijöiden vapaatoiveet. Esihenkilöt ovat työntekijöiden tukena. Kuukausittaiset henkilökuntapalaverit tukevat työn selkeyttämisen kautta työhyvinvointia sekä vahvistavat tiimin yhteishenkeä. Työhyvinvoinnin kannalta on myös tärkeää, että työntekijä kokee omaavansa sellaisia tietoja ja taitoja, joiden avulla hän kykenee hoitamaan työnsä mahdollisimman hyvin. Työnantaja tukee maksuttomia lisäkoulutuksia.