Palvelumme

Tavoitteenamme on tarjota mahdollisimman oikea-aikaista ja laadukasta jälkihuoltoa. Työskentelemme muun muassa asumiseen, koulutukseen, työelämään ja taloudelliseen tukeen liittyvien asioiden parissa. Jälkihuoltotyön tavoitteena on taata nuoren sijaishuollon kantavuus sekä kotiutumisen tai itsenäistymisprosessin tukeminen ja toteuttaminen. Psykososiaalisen tuen ja motivoinnin kautta pyrimme saavuttamaan jälkihuollolle asetetut tavoitteet sekä toimivan vuorovaikutussuhteen nuoren kanssa.

 

Jälkihuollon tavoite on myös nuoren aikuisen voimavarojen ja elämänhallinnan sekä rahatalouden hallinnan vahvistaminen sopivien tukitoimien avulla vuorovaikutteisesti ja keskustellen. Nuori saa suunnitellusti tukea opintoihin, työelämään ja yhteiskunnan palveluihin. Varmistamme, että asiakkaamme saavat kaikki heille tarpeelliset palvelut ja etuudet yksilöllisen elämäntilanteensa mukaisesti.

 

Jokaiselle jälkihuoltonuorelle nimetään oma jälkihuoltotyöntekijä, joka vastaa kyseiselle nuorelle tarjottavasta jälkihuoltotyöstä.

Tukijaksotoimintaa järjestetään Kallinpesän vapaa-ajan mökillä Keminmaan Länsikoskella viikonloppuisin ja loma-aikoina. Suunnittelemme mielekästä vapaa-ajan virkistystoimintaa yhdessä lasten kanssa heidän tarpeitaan ja toiveitaan kuunnellen. Tukijaksolle osallistuvilla lapsilla on mahdollisuus viettää rentoa yhdessäoloa kannustavassa ja positiivisessa vuorovaikutuksessa turvallisten aikuisten kanssa. Tuen tarve arvioidaan yksilöllisesti yhdessä perheen ja sosiaalityöntekijän kanssa. Tukijaksot antavat vanhemmille mahdollisuuden kerätä voimavaroja sekä jakaa kasvatusvastuuta.